Produkter & lösningar

Vi har ett stort och ständigt växande sortiment av väl beprövade modeller. Lastpallar, specialtillverkade lådkonstruktioner och emballage tillgodoser våra kunders behov. Vi tar även fram direkt kundanpassat efter önskemål.
 • 0003

  Välkommen till Håkanssons Emballage i Laholm

  Din helhetsleverantör när det gäller träemballage och lastpallar.
 • 0015

  Robotar producerar

  Vår automatiseringsgrad är mycket hög och nu installerar vi den tredje stora enheten. Tekniknivån i företaget lyfts och personalen utbildas för framtidens produktionsutrustning.
 • 0028

  Kapning med hög precision

  Vi använder en av marknadens bästa paketkapar för att nå bästa möjliga resultat på våra slutprodukter.

Håkanssons Emballage

All vår verksamhet grundar sig mer på önskemål och krav från våra kunder än produktion av rent standardutförande i sortimentet.
Vår ambition är att fokusera på kundens intresse och behov av en lösning på ett logistikproblem.
Vi har lång erfarenhet av att ta fram emballage för ömtåliga och sköra produkter men också för tunga och skrymmande maskiner.
Vår produktion är automatiserad och samverkande robotar svarar för den större delen av sammansättningen. Tekniknivån i företaget är hög och personalen utbildas för framtidens produktionsutrustning. Vi skapar hög flexibilitet med snabba omställningar och får bästa kvalitet. Vårt fokus på kvalitet genom hela produktionen fram till färdig produkt med KD behandlat insatsmaterial och Jordbruksverkets Certifikat för IPPC 15 gör att våra internationella kunder kan exportera sina produkter med vårt emballage och på våra lastpallar.
© 2018 - Håkanssons Emballage AB