R1 R1 TPA

Nya produktionslinjen

Under hösten 2011 har vi installerat ny produktionsutrustning.
Huvudsaklig maskinutrustning är robotar från Motoman med kringutrustning. I full drift skall enheten producera
300 000 pall årligen under enkelskift. Hela förloppet kommer att övervakas och hanteras av endast två operatörer inklusive flöden av material och färdig produkt.

Detta blir den andra robotcellen med Motoman-robotar. Den första cellen med dubbla robotar har varit i drift sedan 2009 och den producerar 100 000 pallar årligen under enkelskift.

Till den nya anläggningen länkas en helautomatisk maskin från italienska Corali som producerar tre färdiga däck per minut samt en maskin för produktion av ok. Denna har en kapacitet på nio enheter per minut.
Sammansättningen av däck och ok görs också i en Corali-maskin, en så kallad spikportal. Flödestiden per färdig pall ligger på 20 - 25 sekunder.

Med denna nya produktionslinje säkerställer vi leveranskapacitet för kunder med förbrukning av större volymer.

Kvalitet

Ny kapanläggning

Vi har även investerat i en ny paketkap för att säkerställa högsta kvalitet på ingående komponenter för att uppnå bästa möjliga resultat på våra slutprodukter.

Kapen klara att ta in paket på en längd upp till 6 meter, bandar med plastband och kapar automatiskt upp virket i längder från 400 - 3600 millimeter.


TPA
© 2018 - Håkanssons Emballage AB